Fanfiction – slip fantasien fri…


Wikipedia giver følgende definition på fanfiction:

Fan fiction or fanfiction (also abbreviated to fan fic, fanfic, or fic) is fiction about characters or settings from an original work of fiction, created by fans of that work rather than by its creator. It is a popular form of fan labor, particularly since the advent of the Internet.

Fanfiction på Wikipedia

Fanfiction bevæger sig bredt, og det er et fænomen, der har stor udbredelse omkring kendte computerspil men også i forhold til universer som fx Star Wars og Harry Potter.

Siden https://www.fanfiction.net/ viser et bredt udsnit, og her kan fans udtrykke sig og dele med andre fans. Crossover er en blanding af elementer fra to eller flere universer.

   

Forskning i USA har vist, at elever i læsevanskeligheder læser og skriver op til fire trin over deres niveau, når det kommer til interessefelter som fx computerspil. Det er værd at afprøve i en undervisningssammenhæng, og der er ikke meget andet at sige end sæt i gang! Derudover eller i kombination med, kan man arbejde med selve genren, hvilket måske kan føre til en forfatterspire eller to. 

Bloggen Movellas giver et fint indblik i overvejelser omkring det at skrive fanfiction.

Social Star – skjult reklame på sociale medier


Undervisningsmaterialet Social Star er henvendt til danskfaget i 6. og 7. klasse. Det er et vigtigt indholdsområde i forhold til den digitale dannelse, og forhåbentlig vil mange bruge materialet. Fokus er på forbrug, men der vil være viden, der kan overføres til kommunikation og afsender/modtager-forhold i andre sammenhænge på de sociale medier. Der arbejdes med de fire elevpositioner fra det tværgående tema It og medier.
Skærmbillede 2015-10-31 kl. 08.53.38
På Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside beskrives projektet som understående:
Skjulte reklamer og kommerciel kommunikation på sociale medier er svære at gennemskue for børn og unge. Social Star skal gøre de unge mere kildekritiske på sociale medier og dermed til bedre forbrugere.

Undersøgelser fra Ekspertudvalget for børn, unge og markedsføring viser, at:

  • 75 % af danske 9-16 årige har en profil på et socialt medie
  • De 11-13 årige forholder sig meget ukritiske overfor dem de følger på Youtube og Instagram
  • De reflekterer ikke over, at brugerindlæg i blogs, anmeldelser mv. kan være betalt og siger fx: “Jeg synes ikke det er reklame. Follow – det er ligesom at følge, hvad de gør, og hvad de ser, ligesom at følge dem som personer. Det er ikke reklame at følge den her person.”

Målet med ”Social Star” er at give dansklærere i folkeskolens 6. – 7. klasse redskaberne til at lære de unge at identificere de nye former for kommerciel kommunikation på sociale medier. Det gælder særligt den form for kommunikation eller reklame, der er blandet med indhold fra brugerne selv, fx hvor en kendt eller en blogger roser et bestemt produkt.

Materialet findes via understående link, hvor der er link til materiale for henholdsvis 6. og 7. klasse:

Social Star

Forløbet ligger gratis tilgængeligt for alle indtil oktober 2017, og det er muligt for alle at logge ind med UNI-Login.

God fornøjelse 🙂