Anvendelsesområder

Droner har mange anvendelsesområder. Kort kan de opdeles i tre områder:

Praktiske anvendelsesområder, hvor de anvendes til løsning af opgaver som fx filmoptagelse, fragt, målinger. sportskonkurrencer mm.

Områder i tilknytning til produktionen af droner.

Områder i tilknytning til uddannelse fx udvikling af droner, programmering mm.

Denne ordsky viser forskellige områder.

anvendelsesomrader