Underretning Politiet

Der skal foretages en elektronisk underretning af politiet forud for erhvervsmæssig droneflyvning i bymæssigt område. Politiet skal underrettes senest 24 timer før flyvningen. Ekstraordinære situationer, hvor det ikke har været muligt at underette politiet senest 24 timer før planlagt flyvning, kræver, at der tages telefonisk kontakt til politikredsen samtidig med afsendelse af skriftlig underretning, så det er muligt at vurdere, om der er hensyn, der taler imod gennemførelse af flyvningen.

Vær opmærksom på, at der er andre regler for droneflyvning i Grønland og på Færøerne.

Politiet kan annulere en droneflyvning, hvis det skønnes påkrævet ud fra en konkret politioperativ vurdering.

Dette dokument udfyldes elektronisk og underskrives, hvorefter det sendes pr. e-mail til en af nedenstående politikredse afhængigt af lokation for flyvningen.

E-mail til politikredse:politikredse

Nordjyllands Politi: njyl@politi.dk

Østjyllands Politi: ojyl@politi.dk

Midt- og Vestjyllands Politi: mvjyl@politi.dk

Sydøstjyllands Politi: sojyl@politi.dk

Syd- og Sønderjyllands Politi: sjyl@politi.dk

Fyns Politi: fyn@politi.dk

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi: ssj@politi.dk

Midt- og vestsjællands Politi: mvsj@politi.dk

Nordsjællands Politi: nsj@politi.dk

Københavns vestegns Politi: kbhv@politi.dk

Københavns Politi: kbh@politi.dk

Bornholms Politi: bornh@politi.dk