Hvorfor

Digitale medier bakker op om personlig, synlig og målrettet læring gennem inddragelse og samarbejde i et tilgængeligt miljø, hvor mulighederne i forhold til informationssøgning og -indsamling, analyse, produktion og formidling samt kommunikation og videndeling udnyttes af alle skolens parter.

Digitale medier har en høj grad af mobilitet, og de giver adgang til læringsressourcer når som helst og hvor som helst. Adgangen til internet og læringsressourcer er nem.

I forbindelse med læringsaktiviteter giver de mulighed for oplevelse, bearbejdning, socialt samspil, produktion, præsentation og evaluering.

Digitale medier er multmedieredskaber, der giver mulighed for at opleve indhold på mange forskellige måder i form af tekst, lyd, billeder og video. Multimodale tekster der integrerer flere af disse ting, fx e-bøger og hjemmesider, giver nye muligheder i forhold til mødet med indhold. Eksempler på dette kan være interaktive billeder, kort og opgaver.

Digitale medier kan anvendes til at bearbejde og analysere materialer og indhold, og de kan ligeledes understøtte elevernes samarbejde og sociale relationer, og de kan anvendes som kommunikationsredskab til deling af filer og til samtale.

Digitale medier er produktionsværktøjer, der giver mulighed for at lave tekster i form af tekst, lyd, billeder og video, men de giver også mulighed for at fremstille multimodale tekster, hvor flere af disse indgår, som det er muligt i fx Book Creator.

Digitale medier er præsentationsværktøjer, hvor der kan præsenteres gennem skærmdelinger eller ved hjælp af fx videoannoteringsprogrammer som Explain Everything.

Digitale medier er evalueringsværktøjer. Evauering kan ske gennem traditionel testning i form af quizzer i Forms i O365, og det kan ske gennem dokumentation og forklaring af eksperimenter og andre ting ved hjælp af forskellige typer af elevprodukter som fx videooptagelser, multimedieproduktioner mm.

Digitale medier giver mulighed for at ændre på læringsmiljøet. Lærer- og elevroller ændres, og eleverne kan blive medskabere af viden i stedet for forbrugere af viden. Digitale medier er motivationsskabende. De giver mulighed for kreativitet, og de understøtter differentieret undervisning. Det er nemt at dele aktiviteter i skolen med forældre og at engagere disse. Digitale medier kan gennem deres mobilitet skabe autentiske læringssituationer, hvor it-ressourcer kan tilgås på museer, byvandringer og i naturen.

Digitale medier giver mulighed for at professionalisere undervisningen, og undervisernes brug af digitale medier kan styrkes i fagteam med fokus på fagområder og mål for faget samt didaktik, hvor det handler om at iscenesætte elevernes brug af digitale medier i undervisningen.