Model til udvikling

HVIKU-modellen

HVIKU-modellen er en hjælp til at arbejde med kompetenceudvikling af medarbejderne på skolerne. Udviklingen er lokalt forankret, og det er hensigten, at der skal skabes en kultur, hvor der er fokus på løbende udvikling med afsæt i medarbejdernes virkelighed og deres og elevernes forudsætninger. Der er en udfordring i at differentiere i forhold til forskellige forudsætninger hos ansatte, og samtidig er der en udfordring i løbende forandringer af it-systemer.

HVIKU-modellen er til organisering af skoleudvikling med digitale medier, og den er et bud på, hvordan ovenstående udfordringer kan rummes. Modellen er baseret på erfaringer og inspiration fra Gentofte Kommune, og den har endvidere været anvendt i sammenhæng med demonstrationsskole-projektet. Modellen er udviklet med afsæt i et stigende fokus på it som facilitator af faglige læreprocesser og en kvalificering af faglige læringsresultater. Derudover tænker modellen også den udfordring ind som teknologi er for fagdidaktikerne i forhold til målsætninger, indhold af fagene, måden undervisning og læreprocesser praktiseres, planlægges og tilrettelægges på, læringsressourcer, evalueringsformer samt udfordringen af de fysiske rum. Modellen har vist sig at have god indflydelse på læreres kompetenceudvikling på it-området.

Forkortelsen HVIKU står for: Hverdag, Videndeling, Innovator, Kompetencer og Usability.

Det grundlæggende nøglebegreb er hverdagen, hvor it skal indgå, når det er fagligt relevant. Formålet med modellen er, at digitale medier inddrages i takt med udviklingen af de ansatte og elevernes kompetencer. Videndeling er essentielt mellem aktører i skolen i forhold til anvendelsesmuligheder af it. En innovator skal inspirere og støtte ansatte og elever i anvendelsen af it i faglige og tværfaglige sammenhænge. Kompetencer sigter på digitale mediekompetencer, og det er væsentligt at inddrage de eksisterende kompetencer i miljøet fx ”Power-users” i elevgruppen og særligt it-kyndige undervisere. Usability omhandler, at de ansatte skal møde teknologi, der fungerer, og som ikke udfordrer dem mere end de kan håndtere.