Microsoft Classroom

Microsoft Classroom er en slags gruppe i O365, hvor der er mere styring over opgavetildeling og opgaveafleveringer.

Classroom er langt hen ad vejen bygget op som grupper, hvor der som en ekstra dimension kan oprettes opgaver med deadlines, og hvor elever kan aflevere opgaver og få disse vurderet.

Notesbogen er en klassenotesbog, hvor læreren har en sektion til deling af materiale, hvor der er en fælles kolloborativ sektion mellem lærer og elever, og hvor alle elever har deres egen sektion til skolearbejdet.

O365 Classroom.JPG