OneNote

Det er svært at udpege en favorit blandt mange apps, da der er så mange stærke værktøjer at vælge imellem, men skal der vælges, må det blive OneNote. OneNote er et fantastisk værktøj til noter og skolearbejde i det hele taget.

Det væsentlige er, at der er mulighed for at erfare verden på forskellig vis med inddragelse af diverse medier, og på samme vis er der mulighed for at udtrykke sig om verden.

De gode apps er ikke apps, der snævert arbejder med én indfaldsvinkel. De gode apps åbner verden, og de gode apps arbejder i sig selv men også på tværs af hinanden. De gode apps lukker sig ikke om et styresystem eller en bestemt type enhed, men kan anvendes på forskellig vis i forskellige sammenhænge.

Nogle oplagte områder der gør denne app stærk er:

 • Ligeværdige medier – brug af både tekst, billede, video og lyd
 • Mange værktøjer – fx tegning og vedhæftning af filer
 • Tilgodeser forskellige læringsstile
 • Kreativitet og personligt udtryk
 • Overblik
 • Fungerer på smartphone, tablets samt PC og MacBook – synkroniserer på tværs
 • Deling og samarbejde – flere kan arbejde i en notesbog på samme tid på forskellige enheder
 • Tydelige mål og kobling af disse til materialer og opgaveløsning
 • Nem adgang til undervisningsmaterialer
 • Aflevering af opgaver – portfolio
 • Nem og hurtig feedback
 • Integration med hjemmesider og andre apps
 • Virker med personlig live-konto og med Office 365
 • OneNote Classroom – klasserumsstyring i Office 365

Denne video viser kort, hvordan programmet anvendes på en iPad.

Der er mange andre muligheder, og programmet kan tænkes ind i forskellige faglige sammenhænge og tilpasses den lokale kontekst. Programmets opbygning åbner for fantasien, og det giver mulighed for at se den spændende diversitet, der findes i et klassefællesskab.

Programmet er så nemt at anvende, at det kan inddrages på alle niveauer i skolen.

Hjælp til OneNote