Overblik

Formål

Formålet med Office 365 er at give tidssvarende redskaber til brug inden for områderne kommunikation og samarbejde, lagring og videndeling samt undervisning.

Arbejdet kan foregå via en browser eller via Office-pakken. Arbejdet kan foregå på alle typer af enheder. Alle ansatte og elever kan downloade Office-pakken på op til 5 maskiner. Endvidere kan Office-pakken anvendes i app-form på enheder med IOS og Android.

overblik-o365

Programmer

Følgende programmer er tilgængelige med Office 365:

Mail – Outlook

Kalender – Outlook

OneDrive – Lagring og deling

Word – tekstbehandling

Excel – Regneark

Power BI – databehandling

PowerPoint – Præsentation

Sway – Præsentation

Video – oprettelse af kanaler til deling af videoproduktioner

SharePoint – oprettelse af websteder

Planner – organisering af teamarbejde

Forms – spørgeskemaer og quizzer

Yammer – samarbejdsværktøj

Mål

Kommunikation og samarbejde

At alle ledere, administrative medarbejdere, lærere, pædagoger og elever har en e-mail som anvendes til kommunikation internt og på tværs af skoler. E-mail anvendes yderligere til kommunikation med eksterne samarbejdspartnere.

At anvende Grupper i O365 til samarbejde på tværs af skoler (Eksempler på grupper er læsevejledere, it-vejledere, it-styregruppen, skole-konsulenter og skole- og afdelingsledere). Grupper kan endvidere anvendes internt i klasser og på hold.

At kalender anvendes til aftaler på tværs af skoler og kan anvendes internt på skoler.

Lagring og videndeling

At alle lagrer deres filer på deres personlige OneDrive (Filer er personlige, men de kan også deles med kolleger og elever. De kan også deles med eksterne samarbejdspartnere).

At fælles filer deles i grupper, hvor der er tilknyttet et OneDrive (Dette OneDrive er tilknyttet gruppen og ikke en personlig bruger, og derfor er det sikret mod at filer forsvinder med medarbejdere og elever, der stopper i organisationen).

Undervisning:

At produktionsværktøjerne Word, PowerPoint, Excel, OneNote, Video og Sway anvendes i undervisningen.

At arbejdet er tilgængeligt altid og på alle enheder.

At lærer- og elevarbejde organiseres og deles i forløb i Microsoft Classroom.