Hvad må du dele på nettet?


Danmarks Radio har lavet en fin lille film, der giver et overblik over, hvad du må dele på nettet. Det er ikke ligetil, og filmen kan både danne grundlag for gode samtaler i skolen, lige som den kan danne grundlag for personlig refleksion og ikke mindst fælles refleksion i fx vennekredsen, fodboldklubben mm.

DR-indslag – Hvad må du egentlig dele på nettet?

Det kan være svært at vide, hvad man må og ikke må i forhold til deling af billeder af elever i skolen, og det kan være rart med noget at hænge op på væggen til en kærlig påmindelse om det mulige. Josefine Eiby har lavet denne oversigt, der forholder sig til deling af billeder med personer på. Det er med afsæt i datatilsynets regler på området. Det er aktuelt, når de ansatte deler billeder fra hverdagen på skolen, men det er også meget relevant i forhold til elevernes handlen på diverse sociale medier. Billedet kan printes til opslagstavlen i klassen og inspirere til samtale.

Portrætbilleder vs situationsbilleder

 

Datatilsynet har en uddybning af sociale netværk og internettet via linket

https://www.datatilsynet.dk/emner/internet-og-apps/sociale-netvaerk/

 

Icebreakers i det 21. århundrede


Skal du starte en ny klasse eller et nyt hold, hvor I skal lære hinanden bedre at kende, kan medier være en god og motiverende vej til dette. Følg linket for at se gode ideer. Arbejdet kan nemt lede videre til anden anvendelse i hverdagens skolearbejde, og de forskellige medier kan åbne for nye tilgange til undervisning og læring.

Icebreakers i det 21. århundrede

Social Star – skjult reklame på sociale medier


Undervisningsmaterialet Social Star er henvendt til danskfaget i 6. og 7. klasse. Det er et vigtigt indholdsområde i forhold til den digitale dannelse, og forhåbentlig vil mange bruge materialet. Fokus er på forbrug, men der vil være viden, der kan overføres til kommunikation og afsender/modtager-forhold i andre sammenhænge på de sociale medier. Der arbejdes med de fire elevpositioner fra det tværgående tema It og medier.
Skærmbillede 2015-10-31 kl. 08.53.38
På Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside beskrives projektet som understående:
Skjulte reklamer og kommerciel kommunikation på sociale medier er svære at gennemskue for børn og unge. Social Star skal gøre de unge mere kildekritiske på sociale medier og dermed til bedre forbrugere.

Undersøgelser fra Ekspertudvalget for børn, unge og markedsføring viser, at:

  • 75 % af danske 9-16 årige har en profil på et socialt medie
  • De 11-13 årige forholder sig meget ukritiske overfor dem de følger på Youtube og Instagram
  • De reflekterer ikke over, at brugerindlæg i blogs, anmeldelser mv. kan være betalt og siger fx: “Jeg synes ikke det er reklame. Follow – det er ligesom at følge, hvad de gør, og hvad de ser, ligesom at følge dem som personer. Det er ikke reklame at følge den her person.”

Målet med ”Social Star” er at give dansklærere i folkeskolens 6. – 7. klasse redskaberne til at lære de unge at identificere de nye former for kommerciel kommunikation på sociale medier. Det gælder særligt den form for kommunikation eller reklame, der er blandet med indhold fra brugerne selv, fx hvor en kendt eller en blogger roser et bestemt produkt.

Materialet findes via understående link, hvor der er link til materiale for henholdsvis 6. og 7. klasse:

Social Star

Forløbet ligger gratis tilgængeligt for alle indtil oktober 2017, og det er muligt for alle at logge ind med UNI-Login.

God fornøjelse 🙂

Lav en Prezi – et livligt alternativ til PowerPoint


Lav en Prezi…

På hjemmesiden www.prezi.com er der kommet en helt ny mulighed for at lave præsentationer.

I modsætning til de kendte slides fra PowerPoint har man her én flade, hvor alt har sit afsæt. At det alligevel fungerer og kan rumme mange oplysninger skyldes, at man zoomer ind på det aktuelle sted i præsentationen, som man vil vise. Denne egenskab gør også, at der kan komme ting frem fra nærmest ingenting. Man kan lave en sti, som programmet selv følger, eller man kan klikke sin egen vej frem i præsentationen.

Man kan indsætte alt fra film, links, lyd, billeder og tekst.

Man navigerer enkelt rundt ved hjælp af værktøjslinien i øverste venstre hjørne. Man klikker på siden, hvor man vil indsætte sin information.

Det tager lidt tid at sætte sig ind i systemet, men når det er gjort, får man en oplevelse, der siger spar to! Det er meget dynamisk og fængende.

Præsentationerne kan gemmes direkte på nettet eller på computeren. I den gratis version er maksimum 100 MB.

Præsentationer kan skabes sammen med andre brugere.

Opret en konto på www.prezi.com og lad dig inspirere af de mange tilgængelige præsentationer… se evt. en inspirationsfilm… Og så er det ellers med at komme i gang med at give det friske pust til de mange oplæg i det ganske land.

God fornøjelse 🙂