WiFive – det gode digitale fællesskab


Et undervisningsmateriale for 4.-6. klasse fordelt på fire hovedområder/moduler. Et godt initiativ fra Danske Skoleelever. På hjemmesiden WiFiveer det også muligt at tage et digitalt kørekort, hvor man får afprøvet sine færdigheder inden for digital dannelse.

Wifive

Reklamer

#MindMe – det er mit liv – og mine data


En meget informativ kampagne fra Styrelsen for it og læring. Masser af konkrete råd.

Fra hjemmesiden:

#MindMe er en kampagne, der sætter fokus på unges rettigheder og IT-sikkerhed på nettet. Vi vil gerne skabe større opmærksomhed på, at du har ret til at bestemme over dine data. Læs mere her på siden om, hvad du kan gøre for at blive mere sikker på nettet.

Måske du kan dele gode eksempler med hashtag #MindMe. I hvert fald dele denne hjemmeside med unge mennesker.  En del voksne kan også lære af dette materiale.

Social Star – skjult reklame på sociale medier


Undervisningsmaterialet Social Star er henvendt til danskfaget i 6. og 7. klasse. Det er et vigtigt indholdsområde i forhold til den digitale dannelse, og forhåbentlig vil mange bruge materialet. Fokus er på forbrug, men der vil være viden, der kan overføres til kommunikation og afsender/modtager-forhold i andre sammenhænge på de sociale medier. Der arbejdes med de fire elevpositioner fra det tværgående tema It og medier.
Skærmbillede 2015-10-31 kl. 08.53.38
På Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside beskrives projektet som understående:
Skjulte reklamer og kommerciel kommunikation på sociale medier er svære at gennemskue for børn og unge. Social Star skal gøre de unge mere kildekritiske på sociale medier og dermed til bedre forbrugere.

Undersøgelser fra Ekspertudvalget for børn, unge og markedsføring viser, at:

  • 75 % af danske 9-16 årige har en profil på et socialt medie
  • De 11-13 årige forholder sig meget ukritiske overfor dem de følger på Youtube og Instagram
  • De reflekterer ikke over, at brugerindlæg i blogs, anmeldelser mv. kan være betalt og siger fx: “Jeg synes ikke det er reklame. Follow – det er ligesom at følge, hvad de gør, og hvad de ser, ligesom at følge dem som personer. Det er ikke reklame at følge den her person.”

Målet med ”Social Star” er at give dansklærere i folkeskolens 6. – 7. klasse redskaberne til at lære de unge at identificere de nye former for kommerciel kommunikation på sociale medier. Det gælder særligt den form for kommunikation eller reklame, der er blandet med indhold fra brugerne selv, fx hvor en kendt eller en blogger roser et bestemt produkt.

Materialet findes via understående link, hvor der er link til materiale for henholdsvis 6. og 7. klasse:

Social Star

Forløbet ligger gratis tilgængeligt for alle indtil oktober 2017, og det er muligt for alle at logge ind med UNI-Login.

God fornøjelse 🙂